1. aprīlī

Mūsu projektam “Bēgļu ceļvedis”, kurš tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu, trešajā aprīlī aprit trīs mēneši. Šis bija izaicinājumiem bagāts periods.

Projekta mērķis ir sniegt vispusīgu informatīvu atbalstu Baltkrievijas pilsoņiem – politiskajiem bēgļiem, saskaņā ar Latvijas IeM īstenojamo humanitāro vīzu izsniegšanas programmu.

Pašreiz veiksmīgi strādā vietne “Bēgļu ceļvedis”, zvanu līnija un elektroniskās saziņas kanāli, no kuriem Baltkrievijas pilsoņi var saņemt informāciju par piespiedu emigrāciju un patvērumu Latvijā. Informatīvs atbalsts tika sniegts 15 Baltkrievijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tādos jautājumos kā Latvijas vīzas saņemšana un dokumentu noformēšana, iekārtošanās darbā.

Galvenais izaicinājums mūsu darbā ir nemitīga represiju pastiprināšanās Baltkrievijā. Ik mēnesi tiek radītas jaunas prasības un jauni kontroles veidi, kas apgrūtina legālu izceļošanu tiem Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem draud politiskā vajāšana. Šādos apstākļos efektīvi risināt problēmas, kuras ir saistītas ar izceļošanu no Baltkrievijas, ir iespējams tikai individuāli, un ar to šobrīd nodarbojas mūsu komanda.

Cits būtisks izaicinājums ir baltkrievu bēgļu uzņemšana un izmitināšana Latvijā. Tagad pirmajos mēnešos pēc ierašanās viņiem ir liegta iespēja gūt legālus ienākumus. Tajā pašā laikā Lietuva un Polija ļauj baltkrievu bēgļiem sākt strādāt drīz pēc ierašanās. Šī iemesla dēļ baltkrievi bieži vien dod priekšroku šīm valstīm.

Pēdējā laika galvenais šoks bija Krievijas Federācijas agresija pret Ukrainu – tā krasi samazināja sadarbības iespējas ar baltkrievu organizācijām Ukrainas teritorijā un kļuva par kārtējo iemeslu represīvo pasākumu pastiprināšanai Baltkrievijā.

Viss minētais liek meklēt jaunus saziņas un atbalsta veidus, līdzīgus tiem, kādi tiek īstenoti Lietuvā un Polijā. Pirmkārt, tas attiecas uz darba tiesību piešķiršanu bēgļiem.

Ja bēgļiem tās būs, mūsu solidaritāte ar vajātajiem baltkrieviem iegūs reālākas un praktiskās aprises. Tas veicinās efektīvu bēgļu integrāciju un atslogos Latvijas Republikas valsts institūcijas.

Šobrīd Davednik komanda gatavo attiecīgus ierosinājumus Ārlietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai.