18. februārī

Bēgļu ceļvedis” ir  jauns biedrības AREM projekts bēgļiem, Baltkrievijas pilsoņiem

Nevalstiskā organizācija, biedrība AREM, kas apvieno Latvijas pilsoņus un politiskos emigrantus no Krievijas, janvārī sākusi īstenot jaunu projektu: “Bēgļu ceļvedis”. Projekts paredz interneta vietnes un “karstās līnijas” veidošanu bēgļiem un patvēruma meklētājiem no Baltkrievijas, Baltkrievijas pilsoņiem.Projekta ietvaros pilsoņiem, kuri ir pakļauti prettiesiskai vajāšanai savā dzimtenē, tiks piedāvātas konsultācijas par Latvijas humanitāro vīzu saņemšanu, dokumentu noformēšanu utml. Bēgļus, kuri atrodas Latvijā, konsultē par dokumentu iesniegšanu patvēruma saņemšanai, sadzīves jautājumu risināšanu: darba un mājokļa meklējumiem u.c.

Projekts tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu. Vietnē “Bēgļu ceļvedis” (“Даведнiк бежанца”) tiks apkopota informācija par to, kā noformēt vīzas Latvijā, kā atrast darbu, kā adaptēties.

Turklāt, vietne sniegs informāciju Latvijas sabiedrībai par bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem ar nolūku sekmēt tās atvērtību šo personu integrācijai.

2020.gadā vairāki Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas (AREM) atbalstītāji nāca klajā ar iniciatīvu atbalstīt baltkrievu bēgļus, kuru skaits sāka strauji pieaugt pēc protesta kustības apspiešanas Baltkrievijā. Paši būdami bēgļi Latvijā, vairāki asociācijas dalībnieki labi pārzina piespiedu emigrantu problēmas, viņu vajadzības un tipiskās kļūdas.

Balstoties uz šo pieredzi, tika izstrādāts unikāls projekts, kura ietvaros tiks sniegta palīdzība bēgļiem no Baltkrievijas visos viņu grūtā un bīstamā ceļa posmos.

Īpaši svarīgs uzdevums ir integrācija latviešu valodas un Latvijas kultūras telpā. Bez integrācijas nav iespējama pozitīvas pieredzes gūšana un labu attiecību veidošana starp bēgļiem un Latvijas sabiedrību. Mūsu uzdevums ir iesaistīt šajā darbā Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus un vienkārši nevienaldzīgus cilvēkus.

AREM jau sadarbojas ar virkni nevalstisko organizāciju Latvijā, Lietuvā un Ukrainā un būs priecīga paplašināt šo organizāciju loku.