27. jūnijā

“Bēgļu ceļvedis”: pārvarot šķēršļus kopā

Mūsu projekts “Bēgļu ceļvedis”, jeb «Даведнiк бежанца» tiek īstenots jau ilgāk nekā pusgadu. Visu šo laiku darbojas vietne davednik.lv (latviešu un krievu valodā), strādā karstā līnija Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri ir spiesti pamest savu dzimteni un meklēt patvērumu Eiropas savienības valstīs, t.sk. Latvijā.

Kā jebkurš pasākums, kurš ir saistīts ar atbalstu bēgļiem un piespiedu emigrantiem, “Bēgļu ceļvedis” sastapās ar daudzām neplānotām grūtībām un traģiskiem apstākļiem, kurus sākotnēji paredzēt nebija iespējams. Pirmkārt, tas ir pilna meroga Krievijas militārais iebrukums Ukrainā š.g. 24. februārī. Politiskā situācija izmainījās kardināli, tai līdzās mainījās arī migrācijas politika un situācija uz robežām. Strauji samazinājās Baltkrievijas pilsoņu skaits, kuri meklē patvērumu Latvijā. Tāpat pieauga arī represiju skaits Baltkrievijas iekšienē attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri tiek uzskatīti par neuzticamiem pilsoņiem un turklāt mēģina saņemt Latvijas humanitāro vīzu.

Sava loma ir arī tam, ka Lietuvā un Polijā baltkrievu bēgļiem kopumā daudz vieglāk uzsākt darba gaitas, tur pastāv stabilas un lielas baltkrievu emigrantu apvienības. Tāpēc daudzi bēgļi un piespiedu emigranti dodas uz šīm valstīm.

Dotajā brīdī projekta ietvaros mēs īstenojam šādus pasākumus:

– konsultāciju sniegšana vīzu saņemšanas jautājumos un bēgļa statusa pieprasīšanā tiem Baltkrievijas pilsoņiem, pret kuriem var tikt izvērsta politiskā vajāšana;

– baltkrievu bēgļu konsultēšana Latvijā jautājumos par dokumentu noformēšanu un darba meklēšanu (vakances celtniecības, uzkopšanas, inženierdarbu jomā);

– jauns ārkārtas situācijas virziens – krievu bēgļu konsultēšana Baltkrievijas teritorijā;

– sadarbība ar baltkrievu organizācijām Lietuvā – informācijas apmaiņa, Latvijas valsts institūciju informēšana par problēmsituācijām ar baltkrievu bēgļiem, par kurām ziņo baltkrievu emigrantu organizācijas.

Jūlijā un augustā tiek plānots organizēt vairākas neformālās tikšanās baltkrievu bēgļiem, kuri jau atrodas Latvijā, viņu individuālo vajadzību tiešai noskaidrošanai, kā arī konsultāciju sniegšanai juridiskā statusa jautājumos, darba un mājokļa meklēšanā.