Līvena diena Liepājā

31. janvārī Liepājā, plkst. 19.00, Ziemeļu kapos, pie pieminekļa Atbrīvošanas cīņās kritušajiem karavīriem un pie pieminekļa Pirmajā pasaules karā kritušajiem karavīriem tiks iedegtas sveces līveniešu piemiņai – Līvena vienības brīvprātīgo, kuri kopā ar latviešiem cīnījās pret boļševismu.

1919.gada janvārī Liepājā no krievu virsniekiem tika izveidota Līvena vienība, nosaukta tās komandiera – viņa gaišības kņaza Anatola Līvena vārdā. 31.janvārī pirmā līveniešu rota 65 cilvēku sastāvā devās uz antiboļševiku fronti.

Līveniešu vienības, vēlāk divīzijas, vēsture – tā ir kopīgas latviešu un krievu cīņas vēsture pret kopīgu ienaidnieku: pretcilvēcisku un totalitāru komunistisko sistēmu. Cīnoties plecu pie pleca ar latviešiem pret boļševismu, krievu brīvprātīgie nevis vārdos, bet ar izlietām asinīm pierādīja gan ticību saviem ideāliem, gan lojalitāti Latvijai. Mēs esam pārliecināti, ka šodien viņu varoņdarbs ir ceļa zvaigzne visiem, kas tiecas veidot patiesi vienotu sabiedrību: tiem krievu cilvēkiem, kuri ir uzticīgi nevis padomju, bet krievu vēsturiskajam mantojumam.

Visus, kas piekrīt šim apgalvojumam, aicinām 31.janvārī godināt krievu varoņu piemiņu, kas cīnījās par brīvību Latvijai un krievu tautai.