“Senās Krievzemes dziedājumi”: AREM un Latvijas krievu luterāņu kopīgs darbs

24.jūnijā Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā notika “Senās Krievzemes dziedājumi”: vecticībnieku baznīcas dziedājumu koncerts un garīgās dzejas lasījumi. Uzstājās Krievijas aizrobežu pareizticīgo baznīcas vecticībnieku priesteris Sergijs Macnevs un viņa laulātā draudzene, slāvistikas institūta zinātniece Lidija Gavrjušina. Iepriekš viņi vairākkārt uzstājās laicīgajos koncertos Krievijā, Somijā, Polijā, Itālijā, Vācijā un citās valstīs, ieskaitot Igauniju, Lietuvu un Latviju.

Dziedājumi un garīgā dzeja, kas skanēja tovakar, ir unikāli ar to, ka tie ir patiesi, neizkropļoti Krievzemes kultūras paraugi, kuri tika saglabāti dažādās vecticībnieku kopienās Sibīrijā un Baltijā, Urālos un Rumānijā. Šī nav nedz jaunrade, nedz rekonstrukcija, šī ir dzīvā tradīcija, kuru cienīgtēvs Sergijs Macnevs un Lidija Gavrjušina pētīja nevis bibliotēkās, bet vecticībnieku kopienās, pie šīs tradīcijas nesējiem.

Koncertu organizēja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Kunga parādīšanās krievu kopiena un Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM). Kopīgajam darbam, kura mērķis ir autentiska krievu kultūras mantojuma popularizēšana, neapšaubāmi, ir liela nozīme Latvijas krievu, kā arī visas Latvijas kultūras skatījumā. AREM valde sirsnīgi pateicas Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas priesterim Pāvelam Levuškānam, kā arī visai evaņģēliski luteriskai Kunga parādīšanās krievu kopienai un cer, ka šī sadarbība nākotnē turpināsies.

Sergijs Macnevs ir Krievijas aizrobežu pareizticīgo baznīcas vecticībnieku priesteris, vēstures un vecticībnieku eklezioloģijas, liturģisko dziedājumu un garīgās dzejas pētnieks. Viņš veic pētījumus jau vairāk nekā 20 gadus un šajā laikā ir apmeklējis virs 200 dažādām vecticībnieku kopienām Krievijas, Ukrainas, Moldovas, Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas un Itālijas teritorijā. Cienīgtēvs Sergijs izveidoja un uztur unikālu liturģisko dziedājumu un garīgās dzejas fonotēku.

Lidija Gavrjušina ir Krievijas ZA Slāvistikas institūta zinātniskā darbiniece, senās serbu literatūras (hagiogrāfija) un vecticībnieku tradicionālās kultūras speciāliste.